จำนวนผู้ออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

026594
TodayToday3
YesterdayYesterday17
This_WeekThis_Week35
This_MonthThis_Month314
All_DaysAll_Days26594
 
 
 

นโยบายคุณภาพ

 

 

 

 

 

มุ่งพัฒนาคุณภาพการทำงาน

 

 

 

 

 

โดยพนักงานมีส่วนร่วม

 

 

  

 

 

เพื่อตอบสนอง

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของลูกค้า

 

 

 

ประวัติความเป็นมาที่ตั้งและประเภทของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

..........บริษัท มหาชัย มารีน ฟู้ดส์ จํากัด ได้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน

 

พ.ศ.2543โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับฝากแช่เยือกแข็งในปัจจุบัน บริษัท มหาชัย

 

มารีน ฟู้ดส์จํากัดได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ

 

การยอมรับ จากผู้ใช้บริการ รวมถึงยังมี  ระบบบริหารคุณภาพ   ISO  9001 : 2008 และ ระบบ

 

มาตรฐาน GMP มาเป็นมาตรฐาน ในการกําหนดการดําเนินงานของ บริษัท เพื่อให้สอด

 

คล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ และ นโยบายคุณภาพ เพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

และสามารถมั่นใจได้ว่าการดําเนินงาน ต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

และสมํ่าเสมอ